มอเตอร์DCใช้กับโซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด ทางเลือกของเกษตรกรยุคใหม่

Sunday, May 25th, 2014

มอเตอร์DCใช้กับโซล่าเซลล์ พลังงานสะอาด ทางเลือกของเกษตรกรยุคใหม่

น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร ปลูกพืชผลเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี น้ำต้องมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพืช ในการนำน้ำมาใช้ในการเกษตร เราก็ต้องอาศัยพลังงานในการสูบน้ำจากแหล่งน้ำทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้งาน ซึ่งโดยปกติเกษตรกรจะอาศัยพลังงานจากไฟฟ้า หรือ พลังงานจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยในการสูบน้ำมาใช้งาน แต่พลังงานทั้ง 2 อย่างนี้มีข้อจำกัดในบางกรณี เช่น หากเป็นพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน การใช้พลังงานไฟฟ้าอาจมีปัญหาในเรื่องสายส่งไฟฟ้าที่เข้าไปยังไม่ถึงพื้นที่ๆ ต้องการใช้งาน หรือ หากใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีปัญหาในเรื่องราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มักมีการปรับราคาขึ้นเสมอและมีค่าขนส่ง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงและควบคุมได้ยาก การหันมาใช้พลังงานยั่งยืนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการทำการเกษตร เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานฟรี มีให้ใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด และยังเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

การนำน้ำมาใช้ในการเกษตร เราสามารถนำเอา มอเตอร์ DC ใช้กับโซล่าเซลล์ เมื่อโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งต่อไปยังชุดเก็บพลังงานและส่งให้กับมอเตอร์ทำให้เกิดแรงหมุน เราสามารถต่อ มอเตอร์DCใช้กับปั้มชัก เพื่อดูดน้ำขึ้นมาใช้งานได้ดีไม่แพ้การใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หรือ ใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือนปกติเลย และยังสามารถนำไปติดตั้งที่ใดก็ได้ ไม่ต้องกังวลในเรื่องสายส่งเหมือนไฟฟ้าบ้าน และไม่ต้องกังวลเรื่องราคาพลังงานและต้นทุน เพราะลงทุนครั้งแรกแค่เพียงครั้งเดียว

ความแรงน้ำขึ้นอยู่กับขนาดของมอเตอร์ที่ใช้งาน ซึ่งมีอยู่หลายขนาดให้เลือก เช่น มอเตอร์DCใช้กับปั้มชัก 250W 350W 500W 800W 1000W  เราสามารถเลือกซื้อมาใช้งานได้ตามความเหมาะสมในด้านการใช้งาน ถ้าใช้กับพื้นที่การเกษตรกว้างๆ ต้องการความเร็วในการทำงาน ก็เลือกใช้มอเตอร์ขนาดใหญ่ แต่หากไม่รีบมากนัก แบบการทำเกษตรระบบน้ำหยดก็ไม่จำเป็นต้องใช้มอเตอร์ขนาดแรงวัตสูงเท่าไหร่ก็ได้ เพราะเราสามารถใช้วิธีสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนแท็งค์เก็บน้ำที่ตั้งไว้บนที่สูงก่อนแล้วค่อยปล่อยน้ำลงมาใช้งาน อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้ไปตามสายสู่หัวหยดที่โคนต้นไม้ก็ใช้ได้เหมือนกัน อันนี้แล้วแต่กรณีและวิธีการทำการเกษตรของแต่ละพื้นที่ กรณีที่ใช้งานหนักดูดลึกและส่งสูงไกลทั้งวันแนะนำให้ใช้มอเตอร์ 24V 500W ขึ้นไป เนื่องจากมีแรงบิดที่ดีและไม่ร้อนง่ายกว่ารุ่นรองลงไป

มอเตอร์ DC ใช้กับโซล่าเซลล์ จึงเป็นเครื่องมือในการทำการเกษตรที่น่าสนใจ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ฉลาดใช้พลังงานทางเลือกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สูบน้ำใช้ทำการเกษตรด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ และ มอเตอร์ DC 24V 250W กับปั้มชัก

Tuesday, May 13th, 2014

สูบน้ำใช้ทำการเกษตรด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ และ มอเตอร์ DC 24V 250W กับปั้มชัก 

ในพื้นที่การเกษตรทั่วไปไม่ว่าเป็นสวนหรือนา มักมีบ่อน้ำสำหรับใช้งานอยู่แล้ว แต่สำหรับเรื่องงกระแสไฟฟ้าอาจจะมีเฉพาะบางพื้นที่ เพราะพื้นที่การเกษตรบางแห่งอาจจะอยู่ห่างไกลจากชุมชน จึงไม่มีสายไฟฟ้าเข้ามาถึง การทำการเกษตรส่วนใหญ่จึงต้องอาศัย เครื่องสูบน้ำทีใช้พลังงานของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมักมีเสียงบ่นจากเกษตรกรเรื่องปัญหาราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอยู่เสมอๆ  การหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ มอเตอร์ DC 24V 250W กับปั้มชัก เป็นทางออกที่ดีในเรื่องการให้น้ำกับพืชผลการเกษตรของเกษตรกร

ที่แนะนำให้เลือกใช้ มอเตอร์ 250W 24VDCก่อนนั้นก็เพราะเป็นชุดอุปกรณ์ขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง อีกทั้งไม่จำเป็นต้องซื้อชุดผลิตกระแสไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์หลายชุด ก็สามารถทำงานได้ เป็นการประหยัดต้นทุนสำหรับผู้เริ่มหันมาใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อทำการเกษตร และเมื่อมีความมั่นใจแล้ว หรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมากขึ้นในพื้นที่การเกษตรที่ใหญ่ขึ้น ค่อยขยับขยายซื้อชุดอุปกรณ์ขนาดใหญ่กว่ามาใช้งาน

ชุดอุปกรณ์ในการสูบน้ำจากบ่อขึ้นมาใช้งาน ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ , มอเตอร์ DC 24V 250W กับปั้มชัก , แบตเตอรี่ (อาจจะไม่ใช้ก็ได้ เพราะมอเตอร์ขนาดนี้สามารถต่อไฟตรงจากแผงโซล่าเซลล์มาใช้งานได้เลย แต่หากต้องการเก็บประจุไฟฟ้าไว้ก็สามารถเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาได้) , ท่อน้ำ (แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ชุดท่อที่ใช้จุ่มลงไปในบ่อน้ำเพื่อดูดน้ำขึ้น ด้วยมอเตอร์ขนาดนี้สามารถดูดน้ำลึกได้ 10-15 เมตรได้สบายๆ ส่วนอีกชุดเป็นท่อส่งน้ำออกไปใช้งาน) และ สายส่งน้ำ หากเราต้องการยกย้ายจุดให้น้ำไปตามที่ต่างๆ แบบเดียวกับเราใช้สายยางต่อกับก๊อกน้ำในการใช้น้ำประปาทั่วไป

เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานสูบน้ำขึ้นมาใช้งานได้ทันที แผงโซล่าเซลล์จะทำการผลิตกระแสไฟฟ้าไปหมุน มอเตอร์ 250W 24VDC มอเตอร์ก็จะไปขับให้ปั้มชัก ทำงานสูบน้ำขึ้นจากบ่อไปใช้งานได้ตามปกติ ในวันที่แดดแรงเราอาจจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ในการพ่วงต่อเพื่อเก็บประจุไฟฟ้าก่อนการใช้งานเลยก็ได้ เพราะมอเตอร์มีขนาดไม่ใหญ่สามารถเชื่อมต่อรับพลังงานได้โดยตรง แต่หากเป็นวันที่แดดน้อย อาจจะต้องประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ก่อน สักครู่จึงเริ่มทำงานเพื่อให้ได้กำลังงานสูบน้ำที่แรงและทำงานได้ต่อเนื่อง

ข้อดีของการใช้อุปกรณ์ชุดนี้คือ เราสามารถนำไปติดตั้งใช้งานที่ไหนก็ได้ที่มีแสงแดดส่องถึง ไม่ต้องกังวลเรื่องจุดต่อสายไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร หรือจะทำเป็นชุดเคลื่อนที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนรถเข็นที่มีล้อ ก็สามารถทำได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเก็บรักษา ไม่จำเป็นต้องทำโรงเรือนทิ้งเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาด และใช้ได้ไม่มีวันหมด ดังนั้น มอเตอร์ DC 24V 250W กับปั้มชัก ที่นำมา ใช้ร่วมกับโซล่าเซลสูบน้ำพลังงานฟรีเพื่อการเกษตร เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรไทย

มอเตอร์ DC 24V 350W กับปั้มชักทำระบบให้น้ำแปลงผักพลังงานแสงอาทิตย์

Tuesday, May 13th, 2014

ระบบให้น้ำแปลงผักพลังงานแสงอาทิตย์ และ มอเตอร์ DC 24V 350W กับปั้มชัก 

การทำสวนปลูกพืชผัก การให้น้ำกับพืชเป็นเรื่องสำคัญ น้ำต้องเพียงพอต่อความต้องการของต้นพืช ไม่เช่นนั้นจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร การจัดระบบการให้น้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เกษตรกรหลายท่านต้องการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยแผงโซล่าเซลล์ แต่ติดที่งบประมาณ ไม่สามารถซื้อแผงโซล่าเซลล์จำนวนมากมาเพื่อใช้งานได้ แต่จะใช้แผ่นโซล่าเซลล์จำนวนน้อยก็เกรงจะมีปัญหาผลิตพลังงานได้ไม่เพียงพอทำให้สูบน้ำมารดแปลงผักได้น้อย มอเตอร์ DC 24V 350W กับปั้มชักเป็นทางออกที่ดี เพราะเป็นมอเตอร์ขนาดไม่ใหญ่กินกระแสน้อย ทำให้ไม่ต้องใช้แผ่นโซล่าเซลล์จำนวนมาก สามารถลดต้นทุนในเรื่องนี้ได้เป็นอย่าง แต่ในขณะเดียวกันมอเตอร์ก็มีกำลังงานเพียงพอ ในการดูดน้ำขึ้นมาใช้งานในแปลงผักขนาดใหญ่

และยิ่งเรามีการวางระบบส่งน้ำที่ทั่วถึง อย่างเช่น แทนที่จะสูบน้ำมาต่อเข้าท่อรดไปทีละต้น เราก็ต่อสายน้ำเข้ากับหัวพ่นน้ำแบบสปริงเกอร์ ที่สามารถกระจายจุดการให้น้ำได้เป็นวงกว้างได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเคลื่อนย้าย หรือจะเป็นการต่อวางท่อไปตามจุดของแต่ละแปลงเพื่อฉีดพ่นน้ำแบบอัตโนมัติ ก็จะยิ่งช่วยให้เราประหยัดเวลาและให้น้ำได้ทั่วถึง โดยที่เราแทบไม่ต้องยกย้าย หรือลากสายยางเดินไปที่ไหนเลย ประทั้งเวลาและแรงงานในการทำงานได้เป็นอย่างดี

มอเตอร์ 350W 24VDC เป็นมอเตอร์ขนาดกลางที่สามารถใช้ได้ในรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ที่เป็นพาหนะเดินทางได้ ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจได้ถึงพลังของมอเตอร์ ในการนำมาใช้เป็นตัวขับปั้มชัก เพื่อสูบน้ำมาใช้งานในการเกษตร

ราคาของ มอเตอร์ 350W ราคาถูก กว่ามอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ และยังสามารถต่อไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มายังมอเตอร์ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ช่วยในการเก็บประจุไฟฟ้าก่อนใช้งาน จึงเรียกได้ว่าเป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถลดต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดได้เป็นอย่างดี

อีกอย่างที่จะช่วยให้การให้น้ำในแปลงผักของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือ การสร้างระบบให้น้ำแบบน้ำหยด ซึ่งเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า เหมาะสำหรับพื้นที่ๆ ดินไม่ค่อยอุ้มน้ำ หากรดทีเดียวน้ำก็จะซึมหายไปหมดก่อนที่ต้นพืชจะได้รับน้ำอย่างเพียงพอ การให้น้ำในระบบน้ำหยดจึงเป็นทางเลือกที่ดี และยังไม่จำเป็นต้องใช้ปั้มและมอเตอร์ขนาดใหญ่ก็สามารถให้น้ำได้ทั่วถึง เพียงเราสูบน้ำ มอเตอร์ DC 24V 350W กับปั้มชัก  ส่งขึ้นไปเก็บไว้บนแท็งค์น้ำไว้ก่อน แล้วค่อยปล่อยลงมารดให้กับต้นพืช ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เราสามารถใช้งานปั้มและแผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต้องใหญ่มากนักอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี

สูบน้ำขึ้นเก็บบนแท็งค์สำรอง ด้วย มอเตอร์ DC 24V 500W กับปั้มชัก

Tuesday, May 13th, 2014

สูบน้ำขึ้นเก็บบนแท็งค์สำรอง ด้วย มอเตอร์ DC 24V 500W กับปั้มชัก

การทำการเกษตรน้ำเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ แต่บางครั้งก็มีปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการชลประทาน ที่บางวันน้ำมาบางวันน้ำไม่มาอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรปวดเศียรเวียนเกล้า วิธีแก้ไขก็คือ เราต้องมีแท็งค์น้ำสำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในเวลาที่น้ำชลประทานไม่มา ก็จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ และยังสามารถใช้ในการเพิ่มแรงดันน้ำให้มากขึ้นในการใช้งาน หากเราเก็บน้ำไว้บนแท็งค์ เวลาปล่อยลงมาใช้งานก็จะได้น้ำที่มีแรงดันสูงขึ้นใช้งานสะดวกขึ้นอีกด้วย

การทำการเกษตรในพื้นที่ ที่ชลประทานมีปัญหาส่วนมากจะมีอีกเรื่องตามมาด้วยก็คือเรื่องไฟฟ้า ที่มักเข้าไปไม่ถึงพื้นที่การเกษตรที่มีระบบชลประทานไม่ค่อยดีด้วยเช่นกัน วิธีแก้ไขอย่างยั่งยืนและไม่สิ้นเปลืองค่าเชื้อเพลิงพลังงานและรับปัญหาเรื่องราคาค่าเชื้อเพลิงที่ถีบตัวสูงขึ้นก็คือ การเลือกใช้อุปกรณ์โซล่าเซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้งานในพื้นที่นั้นแทน และในเวลาเดียวกันเราก็สามารถใช้ มอเตอร์ DC 24V 500W กับปั้มชัก ที่นำมา ใช้ร่วมกับโซล่าเซลสูบน้ำพลังงานฟรีเพื่อการเกษตร ได้อีกด้วย

ในการสูบน้ำเก็บขึ้นแท็งค์แบบตรงๆ โดยไม่ต้องผ่านการประจุเข้าแบตเตอรี่ก่อนนั้น มอเตอร์ 500W 24VDC สามารถทำงานนี้ได้ มีกำลังแรงมากพอที่จะสูบน้ำจากบ่อหรือคลองชลประทานขึ้นไปเก็บไว้บนแท็งค์สูง 10-15 เมตรได้อย่างไม่มีปัญหา โดยเฉพาะในวันที่มีแสงแดดดี ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องแบตเตอรี่ลงไปได้อีกส่วนหนึ่งด้วย

นี่เป็นทางเลือกที่ดีในการทำการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น

1.        เราสามารถทราบต้นทุนและควบคุมต้นทุนได้ง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องต้นทุนด้านพลังงานผันผวนขยับราคาขึ้นแบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะน้ำมันเบนซินที่ราคาไม่ค่อยนิ่ง

2.       เราสามารถนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานในอุปกรณ์อื่นๆ ได้หลากหลาย

3.       หากต่อชุด มอเตอร์ DC 24V 500W กับปั้มชัก ให้ทำหน้าที่สูบน้ำเก็บขึ้นแท็งค์ เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำใช้ เพราะสามารถมีน้ำสำรองไว้ยามจำเป็น

อย่าได้กังวลเรื่องราคาต้นทุนในตอนเริ่มต้น เพราะปัจจุบัน มอเตอร์ 500W ราคาถูก คุณภาพดีมีผลิตออกมาจำหน่ายหลายยี่ห้อที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ และในระยะยาวพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์เป็นเรื่องที่คุ้มค่าการลงทุน

ดังนั้นหากเราต้องการสร้างแท็งค์เพื่อเก็บน้ำเป็นหลักประกันการมีน้ำไว้ใช้งานของเรา ควรเลือกใช้ มอเตอร์ DC 24V 500W กับปั้มชักเพื่อนำมา ใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์ เป็นการ สูบน้ำพลังงานฟรีเพื่อการเกษตร ทางเลือกที่เกษตรกรควรพิจารณาเลือกใช้งานอย่างแท้จริง

มอเตอร์ DC 800W กับปั้มชัก ระบบสูบน้ำพลังงานแสง เกษตรยั้งยืน

Tuesday, May 13th, 2014

มอเตอร์ DC 800W กับปั้มชักระบบสูบน้ำพลังงานแสง เกษตรยั้งยืน

การทำการเกษตรไม่อาจจะขาดน้ำได้ เพราะมันเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้พืชผลที่เพาปลูกเกิดการเจริญเติบโต แต่การหาน้ำมาใช้งานในพื้นที่การทำเกษตรกรรม บางจุดก็เป็นเรื่องไม่สะดวกนัก เพราะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างในเรื่องระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้า ที่ยังไม่เข้าถึงทุกจุด ดังนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานอื่นในการนำน้ำเข้ามาใช้ในการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน หรือเครื่องยนต์ดีเซล ที่ใช้น้ำมันแต่ละชนิดมาผลิตเป็นพลังงาน เป็นต้นกำลังในการดูดชักนำน้ำเข้ามาใช้ในการเกษตร แต่พลังงานจากน้ำมันนั้นเป็นพลังงานสิ้นเปลือง ที่บางส่วนเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันแปรรูปจากต่างประเทศ และมีราคาผันแปรตามตลาด ที่มักส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นมาเรื่อย ๆทำให้ต้นทุนในการทำการเกษตรของเราสูงขึ้นรวมถึง ยังก่อให้เกิดไอเสียมลพิษในอากาศที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและสิ่งแวดล้อม

การทำการเกษตรในปัจจุบันเราสามารถอาศัยเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดเข้ามาเป็นตัวช่วย เพื่อนำน้ำเข้ามาใช้ในด้านการเกษตรเพื่อการเพาะปลูกพืช ซึ่งเราสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามา ใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์สูบน้ำพลังงานฟรีเพื่อการเกษตร ได้เป็นอย่างดี

การเป็นการทำการเกษตรในพื้นที่ค่อนข้างใหญ่อย่างไร่นา หรือสวน ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อให้งานเสร็จได้เร็ว อาจจะเป็นการใช้ มอเตอร์ DC 800W กับปั้มชัก ที่สามารถสูบน้ำได้แรงในปริมาณที่มากเพียงพอต่อความต้องการในการใช้กับแปลงนา หรือสวนผลไม้

การใช้ มอเตอร์ DC 800W กับปั้มชัก ที่นำมา ใช้ร่วมกับโซล่าเซลล์สูบน้ำพลังงานฟรีเพื่อการเกษตร เป็นการใช้เทคโนโลยีสะอาดร่วมกับการทำการเกษตร ที่นอกจากจะประหยัดในเรื่องการต้องซื้อพลังงาน เชื้อเพลิง ที่มีราคาสูงและมีแนวโน้มการปรับขึ้นของราคาอยู่เสมอได้แล้ว ในภาพรวมของประเทศก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเศรษฐกิจ เพราะทำให้การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดน้อยลง ทำให้รายได้ไม่รั่วไหลออกไปนอนประเทศ และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยควันไอเสีย หรือ มีน้ำมันสารหล่อลื่นหกเลอะลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ นับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

จริงอยู่ว่าในการสร้างระบบน้ำแบบพลังงานสะอาดนี้ใช้ต้นทุนสูงอยู่บ้างในครั้งแรก แต่เมื่อคิดในระยะยาวและคิดถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแล้ว ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง และในปัจจุบันมอเตอร์ DC 800W ราคาถูก มีออกมาจำหน่ายแล้วทำให้ต้นทุนด้านอุปกรณ์ลดลงได้อีกด้วย

เราเพียงวางระบบท่อน้ำให้ทั่วอยู่ในจุดที่เหมาะสม แล้วต่อเชื่อมระบบน้ำให้เข้ากับ ชุด มอเตอร์ DC 800W กับปั้มชัก ที่สามารถส่งน้ำเข้าสู่ระบบ เพียงเท่านี้เราก็สามารถมีน้ำใช้ในการเกษตรได้อย่างพอเพียงและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและเป็นการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว